aeroexpo hanoi & vietnam aviation forum 2024

Hội chợ triển lãm quốc tế Mạng lưới cao cấp sản xuất, cung ứng, tiêu dùng bền vững lĩnh vực công nghiệp Hàng không và Diễn đàn Hàng không Việt Nam lần thứ 2 tại Hà Nội (AeroExpo Hanoi & Vietnam Aviation Forum 2024) là sự kiện do UBND thành phố Hà Nội tổ chức và được sự hỗ trợ của Cục Hàng không Việt Nam, Cục Công Nghiệp Việt Nam nhằm phát triển mạng lưới chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ, tiêu dùng bền vững cao cấp lĩnh vực công nghiệp hàng không, kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới bền vững cao cấp áp dụng công nghệ có hàm lượng tri thức cao, sản xuất sạch hơn, vận chuyển sản phẩm bằng máy bay gắn với người tiêu dùng góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam thành nhân tố chính quan trọng trong mạng lưới sản xuất, cung ứng, tiêu dùng bền vững ngành hàng không khu vực Châu Á

TÌM HIỂU THÊM

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

ĐĂNG KÝ THAM QUAN

ĐĂNG KÝ HỘI NGHỊ

ĐĂNG KÝ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Tin tức

Xem thêm

CƠ QUAN BẢO TRỢ:

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

CƠ QUAN HỖ TRỢ:

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG :

SỰ KIỆN ĐỒNG HÀNH :

CƠ QUAN BẢO TRỢ:

CƠ QUAN HỖ TRỢ:

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

SỰ KIỆN ĐỒNG HÀNH: